Giá cà phê hôm nay (06/03/2017)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 2,089 Trừ lùi: -105
Đắk Lắk 46,700 +100
Lâm Đồng 45,700 +200
Gia Lai 46,800 0
Đắk Nông 46,400 0
Hồ tiêu 115,000 +1000
Tỷ giá USD/VND 22,795 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 2172 -20 -0.91 % 23 2179 2167 2169
05/16 2194 -21 -0.95 % 8084 2204 2188 2200
07/16 2209 -21 -0.94 % 3312 2217 2202 2213
09/17 2218 -20 -0.89 % 732 2224 2210 2223
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 141.25 -0.95 -0.67 % 12 142.75 140.8 142.6
05/16 143.3 -1.05 -0.73 % 15725 145.1 142.65 144.15
07/16 145.6 -1.1 -0.75 % 3109 147.4 145 146.5
09/17 147.9 -1.1 -0.74 % 2730 149.7 147.4 148.6
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời