Giá cà phê hôm nay (27/02/2017)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 2,011 Trừ lùi: -115
Đắk Lắk 45,400 0
Lâm Đồng 44,200 +200
Gia Lai 45,500 0
Đắk Nông 45,000 0
Hồ tiêu 115,000 +3000
Tỷ giá USD/VND 22,760 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 2095 -29 -1.37 % 6469 2128 2087 2124
05/16 2126 -29 -1.35 % 11457 2157 2118 2152
07/16 2143 -27 -1.24 % 5420 2171 2135 2164
09/17 2150 -27 -1.24 % 930 2179 2142 2172
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 144.4 -3.45 -2.33 % 105 148.45 143.65 148.45
05/16 146.25 -3.7 -2.47 % 19140 150.95 145.4 150.2
07/16 148.5 -3.7 -2.43 % 3716 153.1 147.8 152.35
09/17 150.8 -3.65 -2.36 % 1638 155.4 150.2 154.65
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời