Giá cà phê hôm nay (13/03/2017)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 2,065 Trừ lùi: -105
Đắk Lắk 46,400 +100
Lâm Đồng 45,800 +300
Gia Lai 46,700 +300
Đắk Nông 46,200 +200
Hồ tiêu 101,000 -4000
Tỷ giá USD/VND 22,770 +5
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 2153 -4 -0.19 % 42 2164 2150 2164
05/16 2170 -12 -0.55 % 4263 2189 2165 2180
07/16 2186 -11 -0.5 % 2692 2204 2183 2197
09/17 2195 -11 -0.5 % 588 2213 2193 2202
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 139.65 +0.9 +0.65 % 0 139.65 139.65 0
05/16 141.35 +0.9 +0.64 % 12490 141.9 140.15 140.5
07/16 143.7 +0.9 +0.63 % 4467 144.2 142.5 142.8
09/17 146 +0.95 +0.65 % 2943 146.5 144.75 145.15
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời