Cà phê Việt Nam trên đất Thụy Sĩ

Thời gian qua, khối lượng xuất khẩu cà phê Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc trên thị trường thế giới, song về mặt giá trị, cà phê mang lại lượng ngoại tệ cho đất nước không nhiều. Trong cơ chế thị trường, nguồn vốn quan trọng nhất phải đến từ tất…