Giá cà phê hôm nay (19/06/2017)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 2,039 Trừ lùi: -70
Đắk Lắk 45,500 0
Lâm Đồng 45,000 0
Gia Lai 45,500 0
Đắk Nông 45,500 +100
Hồ tiêu 79,000 +1000
Tỷ giá USD/VND 22,670 +75
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
07/17 2109 +19 +0.91 % 10208 2134 2089 2090 44480
09/17 2125 +20 +0.95 % 13495 2149 2101 2102 55524
11/17 2097 +17 +0.82 % 3917 2123 2079 2079 22267
01/18 2062 +18 +0.88 % 1315 2084 2046 2048 7744
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
07/17 123.55 -2.25 -1.79 % 11985 127.1 123 126.05 22902
09/17 125.95 -2.1 -1.64 % 27553 129.35 125.35 128.5 110254
12/17 129.35 -2.1 -1.6 % 6115 132.75 128.8 131.75 43692
03/18 132.8 -2.1 -1.56 % 2620 136.2 132.25 135.5 17685
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời