Giá cà phê hôm nay (05/06/2017)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,911 Trừ lùi: -70
Đắk Lắk 43,200 0
Lâm Đồng 42,700 0
Gia Lai 43,200 0
Đắk Nông 43,100 0
Hồ tiêu 75,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,675 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
07/17 1981 0 0 % 0 1999 1968 1973 64065
09/17 2002 0 0 % 0 2019 1989 1996 44180
11/17 2001 0 0 % 0 2016 1989 1997 21035
01/18 1985 0 0 % 0 2003 1979 1985 8302
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
07/17 125.55 0 0 % 0 128.15 125.25 128 96836
09/17 127.9 0 0 % 0 130.35 127.65 130.3 48329
12/17 131.45 0 0 % 0 134 131.2 134 33983
03/18 134.9 0 0 % 0 137.3 134.65 137.3 16728
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời