Giá cà phê hôm nay (05/12/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,954 Trừ lùi: -110
Đắk Lắk 43,200 0
Lâm Đồng 42,600 +300
Gia Lai 43,200 +200
Đắk Nông 43,300 +300
Hồ tiêu 143,000 +3000
Tỷ giá USD/VND 22,655 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
01/16 2064 +74 +3.72 % 7921 2073 1977 1982
03/16 2043 +60 +3.03 % 7136 2050 1969 1970
05/16 2049 +57 +2.86 % 2385 2053 1977 1989
07/17 2055 +57 +2.85 % 481 2055 1984 1992
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 145.8 +0.9 +0.62 % 25100 148.75 143.9 143.9
05/16 148.2 +1 +0.68 % 5483 151.05 146.45 147.2
07/16 150.35 +1 +0.67 % 4437 153.2 148.6 149.35
09/17 152.3 +0.95 +0.63 % 1168 155 150.75 151.9
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời