Giá cà phê hôm nay (03/05/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,577 Trừ lùi: -10
Đắk Lăk 34,700 0
Lâm Đồng 34,200 0
Gia Lai 34,400 0
Đắk Nông 34,800 0
Hồ tiêu 149,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,250 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
05/16 1556 0 0 % 0 1556 1556 1556
07/16 1588 0 0 % 0 1588 1588 1588
09/16 1577 0 0 % 0 1607 1607 1607
11/16 1607 0 0 % 0 1625 1625 1625
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
05/16 119.1 -1.75 -1.47 % 67 122.1 119 122.1
07/16 119.85 -1.65 -1.38 % 17009 122.8 119.45 121.8
09/16 121.65 -1.7 -1.4 % 3871 124.55 121.35 123.3
12/16 124 -1.75 -1.41 % 2116 126.9 123.85 126.5
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời