04/05: Giá cà phê Tây Nguyên giảm xuống 34 – 34,6 triệu đồng/tấn

Hôm nay (4/5), giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, sau khi đi ngang trong phiên hôm qua, đã giảm 200.000 đồng/tấn xuống 34 – 34,6 triệu đồng/tấn.

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

gia-ca-phe-cap-nhat(2)

Giá cà phê Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB hôm nay giảm 9 từ 1.577 USD/tấn hôm qua xuống 1.568 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta trên thị trường ICE Futures Europe và giá Arabica trên sàn ICE New York đồng loạt giảm.

Thị trường London: Trên sàn ICE Futures Europe, sau khi đi ngang trong phiên hôm qua, giá cà phê Robusta các kỳ hạn giảm 2-9 USD/tấn.

  • Kỳ hạn giao tháng 5/2016 giá giảm 2 USD/tấn xuống 1.554 USD/tấn;
  • Kỳ hạn giao tháng 7/2016 giá giảm 9 USD/tấn xuống 1.579  USD/tấn;
  • Kỳ hạn giao tháng 9/2016 giá giảm 8 USD/tấn xuống 1.599 USD/tấn;
  • Kỳ hạn giao tháng 11/2016 giá giảm 8 USD/tấn xuống 1.617 USD/tấn.

Thị trường New York: Cùng diễn biến với sàn London, giá cà phê Arabica các kỳ hạn trên sàn ICE New York giảm 0,25-0,5 cent/pound.

  • Kỳ hạn giao tháng 5/2016 giá giảm 0,5 cent/pound xuống 118,6 cent/pound;
  • Kỳ hạn giao tháng 7/2016 giá giảm 0,4 cent/pound xuống 119,25 cent/pound;
  • Kỳ hạn giao tháng 9/2016 giá giảm 0,35 cent/pound xuống 121,15 cent/pound;
  • Kỳ hạn giao tháng 11/2016 giá giảm 0,25 cent/pound xuống 123,75 cent/pound.

Theo số liệu sơ bộ, xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 4/2016 đạt 2.232,243 bao, giảm 582.704 bao, hay 20,7%, so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu do lượng cà phê Arabica lưu kho giảm, sản lượng cà phê Robusta vụ mới thấp hơn và đồng nội tệ real tăng giá so với USD.

Nhà phân tích Safras e Mercado đã tái khẳng định quan điểm tích cực về sản lượng cà phê Brazil vụ mới, dự báo đạt khoảng 56,4 triệu bao, trong đó Arabica đạt 42,8 triệu bao và Robusta 13,6 triệu bao.

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời