Giá cà phê hôm nay (30/3/2015)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,728 Trừ lùi: -60
Giá cà phêĐắk Lăk 38,200 0
Lâm Đồng 37,400 0
Gia Lai 38,500 0
Đắk Nông 38,400 0
Hồ tiêu 176,000 0
Tỷ giá USD/VND 21,515 +25
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/15 1763 0 0 % 0 1800 1800 1800 4
05/15 1788 0 0 % 0 1816 1785 1807 55800
07/15 1816 0 0 % 0 1843 1812 1838 29431
09/15 1843 0 0 % 0 1867 1841 1867 30015
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/15 138.2 0 0 % 0 142.8 138.3 140 81717
05/15 141.5 0 0 % 0 144 139.8 143.3 42471
07/15 144.45 0 0 % 0 147 143 146.3 34417
09/15 148.45 0 0 % 0 150.95 147.15 150.3 24018
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

Nguồn: Giacaphe.com

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Bài viết liên quan:

Trả lời