Giá cà phê hôm nay (29/08/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,728 Trừ lùi: -55
Đắk Lắk 38,800 +200
Lâm Đồng 38,300 +200
Gia Lai 38,700 +200
Đắk Nông 38,500 0
Hồ tiêu 161,000 +1000
Tỷ giá USD/VND 22,265 +5
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/16 1783 +22 +1.25 % 4133 1789 1765 1768
11/16 1819 +22 +1.22 % 9180 1825 1801 1805
01/16 1838 +17 +0.93 % 3002 1847 1823 1830
03/17 1854 +17 +0.93 % 458 1862 1839 1839
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/16 143.9 +0.4 +0.28 % 58 146.15 142.35 144.7
12/16 144.85 +0.4 +0.28 % 22298 147.6 143.25 144.3
03/16 148 +0.4 +0.27 % 3024 150.75 146.45 147.6
05/17 149.9 +0.4 +0.27 % 1396 152.6 148.45 149.5
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời