Giá cà phê hôm nay (29/02/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,393 Trừ lùi: -10
Giá cà phêĐắk Lăk 30,200 +300
Lâm Đồng 29,600 +300
Gia Lai 30,200 +300
Đắk Nông 30,300 +300
Hồ tiêu 152,000 -4000
Tỷ giá USD/VND 22,280 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 1326 -3 -0.23 % 4433 1332 1322 1331
05/16 1366 -2 -0.15 % 7664 1373 1360 1365
07/16 1395 -2 -0.14 % 2054 1401 1389 1397
09/16 1421 -1 -0.07 % 653 1426 1416 1422
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 113 -1.65 -1.44 % 45 114.35 113 114.35
05/16 115.2 -0.95 -0.82 % 14422 117.2 115.15 116.3
07/16 117.15 -0.9 -0.76 % 5071 119.05 117.15 118.4
09/16 118.9 -0.8 -0.67 % 3882 120.5 118.85 120.15
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Nguồn: Giá cà phê trực tuyến

Trả lời