Giá cà phê hôm nay (27/06/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,649 Trừ lùi: -20
Đắk Lăk 36,400 -100
Lâm Đồng 36,000 -200
Gia Lai 36,300 -100
Đắk Nông 36,400 -200
Hồ tiêu 171,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,295 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
07/16 1643 -41 -2.5 % 0 1653 1634 1648 19963
09/16 1669 -49 -2.94 % 0 1686 1662 1672 52621
11/16 1686 -48 -2.85 % 0 1703 1680 1700 21114
01/17 1699 -46 -2.71 % 0 1715 1693 1715 8591
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
07/16 134.35 -4.9 -3.65 % 81 138.5 133.5 138.5 427
09/16 137.15 -5.57 -4.19 % 21105 139.8 136.1 139.7 104111
12/16 139.9 -5.65 -4.04 % 4852 142.5 138.95 142 38738
03/17 142.5 -5.55 -3.89 % 2191 145.4 141.65 145.4 15029
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời