Giá cà phê hôm nay (20/02/2017)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 2,029 Trừ lùi: -115
Đắk Lắk 45,900 +300
Lâm Đồng 44,500 +200
Gia Lai 46,100 +300
Đắk Nông 45,700 +100
Hồ tiêu 117,000 -2000
Tỷ giá USD/VND 22,750 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 2144 -5 -0.23 % 5069 2161 2128 2161
05/16 2174 -5 -0.23 % 10615 2188 2158 2188
07/16 2186 -2 -0.09 % 3617 2195 2169 2195
09/17 2193 -1 -0.05 % 360 2205 2180 2205
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 147.8 +1.5 +1.03 % 404 148.7 145.2 146.7
05/16 149.55 +1.15 +0.77 % 13700 150.35 147.2 148.3
07/16 151.8 +1.15 +0.76 % 7554 152.55 149.4 150.7
09/17 154.1 +1.15 +0.75 % 2840 154.85 151.65 152.95
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời