Giá cà phê hôm nay (25/04/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,547 Trừ lùi: -10
Đắk Lăk 34,100 0
Lâm Đồng 33,600 0
Gia Lai 33,800 0
Đắk Nông 34,200 0
Hồ tiêu 149,000 -2000
Tỷ giá USD/VND 22,250 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
05/16 1524 -10 -0.65 % 5394 1533 1517 1526
07/16 1557 -10 -0.64 % 8952 1565 1549 1558
09/16 1577 -10 -0.63 % 3711 1582 1570 1577
11/16 1596 -9 -0.56 % 746 1602 1590 1596
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
05/16 122.75 -0.8 -0.65 % 229 123.7 122 123.5
07/16 123.35 -0.75 -0.6 % 19285 124.3 122.3 123.8
09/16 125.05 -0.8 -0.64 % 6987 126 124.1 125.55
12/16 127.3 -0.85 -0.66 % 6293 128.3 126.6 127.8
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời