Giá cà phê hôm nay (24/04/2017)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,877 Trừ lùi: -85
Đắk Lắk 43,600 +200
Lâm Đồng 43,000 +200
Gia Lai 43,500 +100
Đắk Nông 43,400 +200
Hồ tiêu 97,000 -3000
Tỷ giá USD/VND 22,680 +5
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
05/16 1962 -136 -6.48 % 23199 2088 1948 2084
07/16 1990 -134 -6.31 % 46868 2114 1977 2114
09/16 2006 -132 -6.17 % 13315 2130 1997 2130
11/17 2012 -131 -6.11 % 2707 2133 2004 2129
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
05/16 129.85 -1.8 -1.37 % 210 132.2 128.8 132
07/16 132.9 -1.4 -1.04 % 37330 135.25 131.55 133.55
09/16 135.25 -1.45 -1.06 % 14804 137.65 134 136.55
12/17 138.85 -1.4 -1 % 11616 141.15 137.6 140
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời