Giá cà phê hôm nay (22/08/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,726 Trừ lùi: -60
Đắk Lắk 38,600 +100
Lâm Đồng 37,900 0
Gia Lai 38,400 0
Đắk Nông 38,600 0
Hồ tiêu 161,000 +1000
Tỷ giá USD/VND 22,260 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/16 1786 -3 -0.17 % 8415 1795 1776 1780
11/16 1817 -6 -0.33 % 11577 1831 1810 1818
01/16 1841 -3 -0.16 % 4131 1852 1831 1843
03/17 1854 -3 -0.16 % 243 1866 1849 1849
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/16 138.8 +0.15 +0.47 % 6248 139.9 137.45 138.45
12/16 141.6 +0.18 +0.11 % 21633 143 140.45 141.6
03/16 144.8 +0.25 +0.17 % 7953 146.05 143.65 144.85
05/17 146.75 +0.35 +0.24 % 3767 147.9 145.55 146.7
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời