Giá cà phê hôm nay (18/01/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,466 Trừ lùi: +25
Giá cà phêĐắk Lăk 32,200 0
Lâm Đồng 31,700 +100
Gia Lai 32,000 +100
Đắk Nông 32,500 0
Hồ tiêu 159,000 -1000
Tỷ giá USD/VND 22,350 -60
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
01/16 1394 +3 +0.22 % 0 1394 1394 0
03/16 1441 +3 +0.21 % 4750 1446 1430 1445
05/16 1470 +3 +0.2 % 4288 1475 1459 1475
07/16 1495 +2 +0.13 % 2449 1503 1485 1501
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 114.9 -1 -0.86 % 13504 115.65 113.65 115.6
05/16 117.15 -1 -0.85 % 4506 118.15 115.95 118.15
07/16 119.25 -0.95 -0.79 % 1831 119.95 118.05 119.9
09/16 121.1 -1 -0.82 % 1928 121.85 119.95 121.8
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời