Giá cà phê hôm nay (16/3/2015)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,618 Trừ lùi: -60
Giá cà phêĐắk Lăk 36,000 0
Lâm Đồng 35,500 0
Gia Lai 36,200 0
Đắk Nông 36,000 0
Hồ tiêu 180,000 +1000
Tỷ giá USD/VND 21,380 +35
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/15 1686 0 0 % 0 1763 1667 1763 178
05/15 1708 0 0 % 0 1797 1685 1768 63887
07/15 1735 0 0 % 0 1822 1712 1801 24062
09/15 1760 0 0 % 0 1843 1741 1816 27852
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/15 126.45 0 0 % 0 126.45 126.45 126.45 15
05/15 129.8 0 0 % 0 134.05 128.75 132.55 89983
07/15 133.15 0 0 % 0 137.25 132.05 135.95 38794
09/15 136.15 0 0 % 0 134.9 135 139.1 31193
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Bài viết liên quan:

Trả lời