Giá cà phê hôm nay (14/11/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,907 Trừ lùi: -120
Đắk Lắk 42,300 +200
Lâm Đồng 41,900 0
Gia Lai 42,300 +100
Đắk Nông 42,300 0
Hồ tiêu 133,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,295 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
11/16 2083 -50 -2.34 % 163 2130 2080 2130
01/16 2027 -50 -2.41 % 11410 2074 2018 2061
03/16 2035 -49 -2.35 % 5972 2080 2028 2070
05/17 2045 -49 -2.34 % 1196 2087 2037 2079
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
12/16 159.45 -2.4 -1.48 % 42570 163.85 157.9 161.7
03/16 163.1 -2.55 -1.54 % 41039 167.65 161.75 166.4
05/16 165.4 -2.55 -1.52 % 12960 169.85 164.05 168.05
07/17 167.4 -2.55 -1.5 % 3221 171.75 166.05 170.15
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời