Giá cà phê hôm nay (21/11/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 2,032 Trừ lùi: -120
Đắk Lắk 44,500 0
Lâm Đồng 43,700 0
Gia Lai 44,500 0
Đắk Nông 44,200 0
Hồ tiêu 135,000 +2000
Tỷ giá USD/VND 22,450 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
01/16 2152 -11 -0.51 % 7389 2159 2140 2156
03/16 2116 -16 -0.75 % 5456 2126 2107 2120
05/16 2117 -16 -0.75 % 1192 2128 2111 2122
07/17 2114 -19 -0.89 % 411 2127 2113 2121
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 162.1 -0.85 -0.52 % 20587 164.6 161.4 162.55
05/16 164.35 -0.95 -0.57 % 4116 166.9 163.8 164.75
07/16 166.4 -0.95 -0.57 % 2641 169 165.85 167.3
09/17 168.2 -1 -0.59 % 691 170.8 167.85 169.2
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời