Giá cà phê hôm nay (24/10/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 2,003 Trừ lùi: -125
Đắk Lắk 44,200 0
Lâm Đồng 43,600 +200
Gia Lai 44,200 0
Đắk Nông 44,100 +200
Hồ tiêu 138,000 -4000
Tỷ giá USD/VND 22,280 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
11/16 2128 +33 +1.58 % 6933 2130 2083 2092
01/16 2153 +31 +1.46 % 11256 2155 2110 2116
03/16 2153 +31 +1.46 % 3241 2154 2110 2118
05/17 2153 +30 +1.41 % 796 2153 2112 2120
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
12/16 156.1 +0.2 +0.13 % 15150 157.45 155.1 155.6
03/16 159.6 +0.2 +0.13 % 8051 160.9 158.55 158.9
05/16 161.8 +0.15 +0.09 % 4899 163.1 160.8 161.3
07/17 163.7 +0.15 +0.09 % 850 165 162.75 163.2
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời