Giá cà phê hôm nay (14/09/2015)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,612 Trừ lùi: +60
Giá cà phêĐắk Lắk 35,000 0
Lâm Đồng 34,500 0
Gia Lai 34,700 0
Đắk Nông 35,200 0
Hồ tiêu 193,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,450 +5
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/15 1543 -14 +0.9 % 8 1552 1543 1552
11/15 1552 -14 +0.89% 5479 1564 1544 1560
01/16 1567 -14 +0.89% 1975 1578 1560 1571
03/16 1585 -15 +0.94% 1148 1598 1579 1590
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/15 113.35 +0.3 +0.27 % 2 113.35 113.2 113.2
12/15 116.55 +0.15 +0.13 % 11774 118.1 116 116.65
03/16 120 +0.1 +0.08 % 4493 121.5 119.5 120.4
05/16 122.3 +0.1 +0.08 % 2773 123.65 121.8 122.3
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời