Tây Nguyên đặt mục tiêu đạt sản lượng trên 1,3 triệu tấn cà phê

Hiện nay, tại các tỉnh Tây Nguyên đã có mưa lớn, đất đủ ẩm. Các nông hộ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê đã tập trung nguồn lực mua vật tư phân bón ra đồng chăm sóc cà phê nhằm phấn đấu niên vụ này đạt từ 1,3 triệu tấn cà phê nhân trở lên.

tay-nguyen-dat-muc-tieu-dat-san-luong-tren-13-trieu-tan-ca-phe

Chăm sóc cho cây cà phê (Ảnh minh họa)

Theo Viện Khoa học Kỹ thuật nông, lâm nghiệp Tây Nguyên, bón phân vào đầu mùa mưa không những cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng tạo cho khung, cành cà phê phát triển khỏe mạnh cho năng suất ổn định cho các niên vụ sau mà còn tạo điều kiện cho quả cà phê tăng nhanh về kích thước nhân to, hạn chế rụng quả.

Viện Khoa học Kỹ thuật nông, lâm nghiệp Tây Nguyên cũng khuyến cáo, hướng dẫn các nông hộ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh càphê thực hiện bón phân theo nguyên tắc 4 đúng: đúng loại phân, liều lượng, đúng phương pháp, đúng thời điểm, nhất là ngay đầu mùa mưa, chú trọng bón cân đối phân đạm, lân, kali để giúp cho cây cà phê, quả, nhân phát triển tốt.

Các đơn vị chức năng cũng đã hướng dẫn các nông hộ, doanh nghiệp sử dụng các loại phân chuyên dụng bón với liều lượng từ 500 -750 kg/ha.

Khi bón, cào lớp lá xung quanh hố, bón phân rải quanh lớp tán lá rồi cào nhẹ lớp lá phủ lên bề mặt nhằm hạn chế thất thoát phân bón.

Cùng với việc bón phân, các nông hộ sản xuất kinh doanh cà phê ở Tây Nguyên cũng đã tổ chức tỉa cành, tạo hình, cắt bỏ chồi vượt, chồi tăm của cây càphê nhằm tập trung dinh dưỡng để nuôi cành, nuôi quả cho năng suất cao; đồng thời, rong tỉa cây che bóng tạo thông thoáng trong vườn cà phê, hạn chế sâu bệnh hại, tạo điều kiện tốt cho cây cà phê quang hợp.

Nguồn: baogialai.com.vn

Trả lời