Các quỹ đầu tư vẫn đánh cược vào đà tăng của giá cà phê

Các quỹ đầu tư vẫn đang tiếp tục vào cà phê và các loại hàng hóa khác, có thể với diễn biến của thị trường thời gian qua thì hành động này như “đi sau, đến trể”

Giá hàng hóa đã tăng lên mức cao nhất trong hơn ba năm, các nguồn quỹ vẫn đã tăng vị thế mua ròng các hợp đồng hàng hóa kỳ hạn, tăng 98,000 hợp đồng kể từ thứ ba tuần trước theo số liệu của ủy ban giao dịch hàng hóa Mỹ.

Với sự tăng thêm này, nguồn quỹ đang nắm giữ vị thế mua ròng hơn 900,000 hợp đồng trong năm 2014. Việc mạnh dạng gia tăng vị thế này của nguồn quỹ có thể kể đến những thông tin bất lợi cho sản lượng cà phê và các loại hàng hóa khác trong thời gian qua.

Một số quỹ đầu tư thừa nhận họ đã chậm chân trong việc đầu tư vào cà phê, khi mặt hàng này đã có mức tăng mạnh trong những tuần qua.

Giá cà phê đã bớt nóng hơn từ thông tin sẽ có mưa ở những vùng trồng cà phê của Brazil, ngăn chặn thiệt hại từ đợt khô hạn đến sản lượng của các vùng trồng cà phê chính ở Brazil

Công Trọng (Dịch và tổng hợp)

Trả lời