24/03: Giá cà phê Tây Nguyên dao động ở 32,8 – 33,4 triệu đồng/tấn

Hôm nay (24/3), giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên có tăng có giảm khi tăng 200.000 đồng/tấn và giảm 500.000 đồng/tấn, dao động ở 32,8 – 33,4 triệu đồng/tấn.

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

gia-ca-phe

Giá cà phê Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB hôm nay giảm 9 USD từ 1.499 USD/tấn hôm qua xuống 1.490 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta trên thị trường ICE Futures Europe và giá Arabica trên sàn ICE New York diễn biến trái chiều.

Thị trường London: Trên sàn ICE Futures Europe, nối tiếp phiên hôm qua, giá cà phê Robusta các kỳ hạn tiếp tục tăng 1-4 USD/tấn.

  • Kỳ hạn giao tháng 3/2016 giá tăng 1 USD/tấn lên 1.480 USD/tấn;
  • Kỳ hạn giao tháng 5/2016 giá tăng 1 USD/tấn lên 1.515 USD/tấn;
  • Kỳ hạn giao tháng 7/2016 giá tăng 4 USD/tấn lên 1.546 USD/tấn;
  • Kỳ hạn giao tháng 9/2016 giá tăng 4 USD/tấn lên 1.570 USD/tấn.

Thị trường New York: Trái với diễn biến của sàn London, giá cà phê Arabica các kỳ hạn trên sàn ICE New York giảm 3,3-3,55 cent/pound.

  • Kỳ hạn giao tháng 3/2016 giá giảm 3,55 cent/pound xuống 131,1 cent/pound;
  • Kỳ hạn giao tháng 5/2016 giá giảm 3,5 cent/pound xuống 133 cent/pound;
  • Kỳ hạn giao tháng 7/2016 giá giảm 3,5 cent/pound xuống 134,65 cent/pound;
  • Kỳ hạn giao tháng 9/2016 giá giảm 3,3 cent/pound xuống 136,35 cent/pound.

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời