18/08: Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều giảm xuống 36,8 – 37,5 triệu đồng/tấn

Sáng nay 18/8, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, trái với phiên cuối tuần trước, đảo chiều giảm 200.000 đồng/tấn xuống 36,8 – 37,5 triệu đồng/tấn.

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

gia-ca-phe-tay-nguyen

Giá cà phê Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB hôm nay giảm 9 USD/tấn từ 1.773 USD/tấn cuối tuần trước xuống 1.764 USD/tấn.

Giá cà phê trên thị trường ICE Futures Europe và giá trên sàn ICE New York đồng loạt giảm.

Thị trường London: Trên sàn ICE Futures Europe, trái ngược với phiên cuối tuần trước, giá cà phê Robusta các kỳ hạn quay đầu giảm 9-13 USD/tấn.

  • Kỳ hạn giao tháng 9/2015 giá giảm 9 USD/tấn xuống 1.704 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 11/2015 giá giảm 11 USD/tấn xuống 1.715 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 1/2016 giá giảm 12 USD/tấn xuống 1.731 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 3/2016 giá giảm 13 USD/tấn xuống 1.750 USD/tấn.

Thị trường New York: Cùng diễn biến với sàn ICE Futures Europe, giá cà phê Arabica các kỳ hạn trên sàn ICE New York giảm 2,55-2,75 cent/pound.

  • Kỳ hạn giao tháng 9/2015 giá giảm 2,75 cent/pound xuống 134,75 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 12/2015 giá giảm 2,6 cent/pound xuống 138,55 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 3/2016 giá giảm 2,55 cent/pound xuống 141,95 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 5/2016 giá giảm 2,55 cent/pound xuống 144 cent/pound.

Chênh lệch giá giữa cà phê arabica và robusta (Ice9/Liffe9) giảm xuống 57,45 cent/pound so với 59,80 cent/pound cuối tuần trước.

Tồn kho cà phê Arabica chế biến ướt có chứng chỉ trên sàn New York hôm 17/7 giảm 1.508 bao xuống 2.082.853 bao.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 7 đạt 1.785.667 bao, tăng 2,8% so với tháng 6/2015. Con số này nằm giữa khoảng dự báo báo xuất khẩu 1,34-2,2 triệu bao của thị trường, trong khi thấp hơn so với dự báo 1,9 triệu bao của chính phủ.

Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê 7 tháng đầu năm đạt 13.108.33 bao, giảm 6,84 triệu bao, tương ứng 34,3%, so với cùng kỳ năm 2014. Con số này phần nào phản ánh tình trạng kháng giá và găm hàng trên thị trường nội địa Việt Nam, trong khi vụ thu hoạch mới sẽ bắt đầu sau 8-9 tuần nữa. Đây cũng là yếu tố hạn chế đà tăng của giá cà phê Robusta trên sàn London.

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời