Giá cà phê hôm nay (17/08/2015)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,773 Trừ lùi: +60
Giá cà phêĐắk Lắk 37,500 0
Lâm Đồng 37,000 0
Gia Lai 37,500 0
Đắk Nông 37,700 +200
Hồ tiêu 186,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,035 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/15 1713 +9 +0.53 % 7164 1725 1687 1706
11/15 1726 +7 +0.41 % 6592 1737 1701 1722
01/16 1743 +8 +0.46 % 962 1756 1724 1743
03/16 1763 +7 +0.4 % 740 1772 1755 1756
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/15 137.5 +0.45 +0.33 % 22751 139 136.3 137.5
12/15 141.15 +0.55 +0.39 % 28782 142.6 139.75 141.25
03/16 144.5 +0.6 +0.42 % 3821 145.8 143.1 144.8
05/16 146.55 +0.6 +0.41 % 1041 147.75 145.2 147.1
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Bài viết liên quan:

Trả lời