13/06: Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 36,6 – 37,0 triệu đồng/tấn

Sáng nay (13/6), giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, trái với phiên hôm qua, đảo chiều tăng 200.000 đồng/tấn lên 36,6 – 37 triệu đồng/tấn.

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

gia-ca-phe-tay-nguyen-hom-nay

Giá cà phê Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB hôm nay tăng 11 USD/tấn từ 1.761 USD/tấn hôm qua lên 1.772 USD/tấn.

Giá cà phê trên thị trường ICE Futures Europe và giá trên sàn ICE New York diễn biến trái chiều.

Thị trường London: Trên sàn ICE Futures Europe, trái với phiên hôm qua, giá cà phê Robusta các kỳ hạn đảo chiều tăng 6-11 USD/tấn.

  • Kỳ hạn giao tháng 7/2015 giá tăng 11 USD/tấn lên 1.722 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 9/2015 giá tăng 6 USD/tấn lên 1.733 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 11/2015 giá tăng 6 USD/tấn lên 1.752 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 1/2016 giá tăng 8 USD/tấn xuống 1.772 USD/tấn.

Thị trường New York: Trái với diễn biến của sàn ICE Futures Europe, giá cà phê Arabica các kỳ hạn trên sàn ICE New York, ngoại trừ kỳ hạn giao tháng 7, tiếp tục giảm 0,05 cent/pound.

  • Kỳ hạn giao tháng 7/2015 giá tăng 0,05 cent/pound lên 132.05 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 9/2015 giá giảm 0,05 cent/pound xuống 134,4 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 12/2015 giá giảm 0,05 cent/pound xuống 138 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 3/2016 giá giảm 0,05 cent/pound xuống 141,45 cent/pound.

Chênh lệch giá giữa cà phê arabica và robusta (Ice7/Liffe7) giảm xuống 53,94 cent/pound từ 54,39 cent/pound hôm qua.

Tồn kho cà phê Arabica chế biến ướt có chứng chỉ trên sàn New York hôm 12/6 tăng 1.580 bao lên 2.219.539 bao.

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Bài viết liên quan:

Trả lời