10/06: Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 36,8 – 37,2 triệu đồng/tấn

Sáng nay (10/6), giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, trái với phiên hôm qua, đảo chiều tăng 200.000 đồng/tấn lên 36,8 – 37,2 triệu đồng/tấn.

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

gia-ca-phe-hom-nay

Giá cà phê Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB hôm nay tăng 16 từ 1.772 USD/tấn hôm qua lên 1.782 USD/tấn.

Giá cà phê trên thị trường ICE Futures Europe và giá trên sàn ICE New York đồng loạt tăng.

Thị trường London: Trên sàn ICE Futures Europe, trái với phiên hôm qua, giá cà phê Robusta các kỳ hạn đảo chiều tăng 10-13 USD/tấn.

  • Kỳ hạn giao tháng 7/2015 giá tăng 10 USD/tấn lên 1.734 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 9/2015 giá tăng 12 USD/tấn lên 1.752 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 11/2015 giá tăng 13 USD/tấn lên 1.772 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 1/2016 giá tăng 13 USD/tấn lên 1.791 USD/tấn.

Thị trường New York: Cùng với diễn biến với sàn ICE Futures Europe, giá cà phê Arabica các kỳ hạn trên sàn ICE New York tiếp tục tăng 0,7-0,8 cent/pound.

  • Kỳ hạn giao tháng 7/2015 giá tăng 0,8 cent/pound lên 137,35 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 9/2015 giá tăng 0,8 cent/pound lên 139,55 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 12/2015 giá tăng 0,8 cent/pound lên 143 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 3/2016 giá tăng 0,7 cent/pound lên 146,2 cent/pound.

Chênh lệch giá giữa cà phê arabica và robusta (Ice7/Liffe7) tăng lên 58,69 cent/pound từ 58.44 cent/pound hôm qua.

Tồn kho cà phê Arabica chế biến ướt có chứng chỉ trên sàn New York hôm 9/6 giảm 9.754 bao lên 2.122.965 bao.

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Bài viết liên quan:

Trả lời