16/06: Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 37,1 – 37,5 triệu đồng/tấn

Sáng nay (16/6), giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, nối tiếp phiên cuối tuần qua, tiếp tục tăng 500.000 đồng/tấn lên 37,1 – 37,5 triệu đồng/tấn.

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

gia-ca-phe-nhan

Giá cà phê Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB hôm nay tăng 33 USD/tấn từ 1.772 USD/tấn cuối tuần qua lên 1.805 USD/tấn.

Giá cà phê trên thị trường ICE Futures Europe và giá trên sàn ICE New York diễn biến trái chiều.

Thị trường London: Trên sàn ICE Futures Europe, giá cà phê Robusta các kỳ hạn tăng giảm khác biệt khi có kỳ hạn tăng 1-33 USD/tấn, trong khi có kỳ hạn giảm 2-6 USD/tấn.

  • Kỳ hạn giao tháng 7/2015 giá tăng 33 USD/tấn lên 1.755 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 9/2015 giá tăng 1 USD/tấn lên 1.734 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 11/2015 giá giảm 2 USD/tấn xuống 1.750 USD/tấn.
  • Kỳ hạn giao tháng 1/2016 giá giảm 6 USD/tấn xuống 1.766 USD/tấn.

Thị trường New York: Trái với diễn biến của sàn ICE Futures Europe, giá cà phê Arabica các kỳ hạn trên sàn ICE New York tiếp tục giảm 3,9-4,25 cent/pound.

  • Kỳ hạn giao tháng 7/2015 giá giảm 4,25 cent/pound xuống 127,8 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 9/2015 giá giảm 4,1 cent/pound xuống 130,3 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 12/2015 giá giảm 4,05 cent/pound xuống 133,95 cent/pound.
  • Kỳ hạn giao tháng 3/2016 giá giảm 3,9 cent/pound xuống 137,55 cent/pound.

Chênh lệch giá giữa cà phê arabica và robusta (Ice7/Liffe7) giảm mạnh xuống 48,19 cent/ound từ 53,94 cent/pound cuối tuần qua.

Tồn kho cà phê Arabica chế biến ướt có chứng chỉ trên sàn New York hôm 15/6 giảm 90.765 bao xuống 2.128.774 bao.

Viện Thống kê và Địa lý Brazil (IBGE) đã nâng dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ mới thêm 1,9% lên 43,2 triệu bao, tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với nhiều dự báo gần đây lên đến 50 triệu bao và thậm chí thấp hơn cả dự báo của Conab ở 44,28 triệu bao.

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời