Sản lượng cà phê robusta toàn cầu niên vụ 2014-2015 dự báo giảm 3,6%

Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) ước tính sản lượng cà phê robusta toàn cầu niên vụ 2014-2105 đạt 57,51 triệu bao, giảm 3,6% so với niên vụ trước.

gia-ca-phe-viet-nam

Đây là lần đầu tiên trong 4 năm qua, sản lượng cà phê robusta giảm, chủ yếu do sản lượng cà phê của Indonesia – nước sản xuất cà phê robusta lớn thứ 3 thế giới – giảm đáng kể.

Theo báo cáo mới nhất của ICO, dựa vào khối lượng cà phê xuất khẩu của Indonesia từ tháng 4/2014 “giảm gần ½ so với năm trước”, sản lượng cà phê robusta của Indonesia ước đạt 9 triệu bao, giảm 22,9% so với niên vụ 2013-2014.

Tuy nhiên, sản lượng cà phê robusta của Brazil dự báo tăng 20% lên 13 triệu bao nhờ sản lượng tại Espirito Santo, vùng trồng cà phê robusta chủ chốt, tăng do ảnh hưởng không đáng kể của đợt hạn hán trong năm 2014.

Như vậy, theo ICO, mức sụt giảm sản lượng cà phê robusta chỉ còn thấp hơn 0,1 điểm so với sự sụt giảm 3,7% sản lượng cà phê arabica trong niên vụ 2014-2015.

Sản lượng cà phê Brazil dự đoán giảm 7,2% xuống 43,32 triệu bao do sản lượng tại bang Minas Gerais – bang trồng cà phê arabica chủ chốt của Brazil – giảm mạnh.

Trong khi đó, sản lượng cà phê arabica của Colombia dự báo tăng 3,2% lên 13,94 triệu bao và sản lượng tại khối Trung Mỹ gồm Costa Rica, Guatemala và Mexico ổn định ở 26,65 triệu bao.

Theo ước tính ban đầu của ICO, sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2014-2015 đạt 141,4 triệu bao, giamr3,6% so với 146,8 triệu bao niên vụ 2013-2014. Sản lượng arabica và robusta đều giảm, tương ứng 3,7% và 3,6%.

Trả lời