Giá cà phê hôm nay (26/12/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,979 Trừ lùi: -110
Đắk Lắk 44,000 0
Lâm Đồng 43,700 0
Gia Lai 44,100 +100
Đắk Nông 44,300 +100
Hồ tiêu 140,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,720 +5
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
01/16 2103 +27 +1.3 % 1210 2103 2066 2068
03/16 2089 +25 +1.21 % 2688 2090 2055 2057
05/16 2095 +24 +1.16 % 540 2095 2062 2065
07/17 2099 +22 +1.06 % 99 2099 2068 2071
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 136.15 -2.95 -2.12 % 12032 139.75 135.95 139
05/16 138.4 -2.95 -2.09 % 3470 141.95 138.2 141.15
07/16 140.7 -2.95 -2.05 % 1535 144.25 140.5 143.65
09/17 142.65 -2.9 -1.99 % 948 146.15 142.5 146.1
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời