Giá cà phê hôm nay (17/04/2017)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 2,045 Trừ lùi: -100
Đắk Lắk 46,600 0
Lâm Đồng 46,100 +100
Gia Lai 46,600 -200
Đắk Nông 46,100 0
Hồ tiêu 105,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,655 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
05/16 2145 -12 -0.56 % 16178 2185 2125 2156
07/16 2173 -10 -0.46 % 15677 2213 2152 2179
09/16 2180 -10 -0.46 % 2233 2217 2160 2185
11/17 2181 -9 -0.41 % 345 2218 2172 2198
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
05/16 138.9 +0.6 +0.43 % 21757 140.1 138.5 138.5
07/16 141.25 +0.65 +0.46 % 25774 142.4 140.75 140.8
09/16 143.55 +0.7 +0.49 % 5048 144.65 143.05 143.5
12/17 147 +0.7 +0.48 % 2062 148.05 146.45 146.8
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời