Giá cà phê hôm nay (12/12/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,889 Trừ lùi: -110
Đắk Lắk 42,200 +400
Lâm Đồng 41,800 +500
Gia Lai 42,300 +400
Đắk Nông 42,500 +500
Hồ tiêu 142,000 -2000
Tỷ giá USD/VND 22,530 -65
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
01/16 1989 -26 -1.29 % 9379 2029 1978 2028
03/16 1989 -22 -1.09 % 10418 2024 1981 2020
05/16 1997 -22 -1.09 % 4495 2030 1989 2029
07/17 2003 -22 -1.09 % 328 2036 1996 2028
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/16 139.35 -2.05 -1.45 % 16936 142.55 138.95 141.95
05/16 141.65 -2.1 -1.46 % 4888 144.8 141.3 144.55
07/16 143.9 -2.05 -1.4 % 2453 147 143.5 146.8
09/17 145.9 -0.1 -1.42 % 1423 149 145.5 148.5
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời