20/04: Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 33,7 – 34,3 triệu đồng/tấn

Hôm nay (20/4), giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, nối tiếp phiên hôm qua, tiếp tục tăng 100.000-200.000 đồng/tấn lên 33,7 – 34,3 triệu đồng/tấn.

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

gia-ca-phe-vietnam

Giá cà phê Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB hôm nay tăng 10 USD từ 1.545 USD/tấn hôm qua lên 1.555 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta trên thị trường ICE Futures Europe và giá Arabica trên sàn ICE New York đồng loạt tăng.

Thị trường London: Trên sàn ICE Futures Europe, nối tiếp phiên hôm qua, giá cà phê Robusta các kỳ hạn tiếp tục tăng 5-11 USD/tấn, ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tiếp.

  • Kỳ hạn giao tháng 5/2016 giá tăng 5 USD/tấn lên 1.535 USD/tấn;
  • Kỳ hạn giao tháng 7/2016 giá tăng 10 USD/tấn lên 1.565 USD/tấn;
  • Kỳ hạn giao tháng 9/2016 giá tăng 11 USD/tấn lên 1.586  USD/tấn;
  • Kỳ hạn giao tháng 11/2016 giá tăng 10 USD/tấn lên 1.604 USD/tấn.

Thị trường New York: Cùng diễn biến với sàn London, giá cà phê Arabica các kỳ hạn trên sàn ICE New York tăng 1,85-2 cent/pound.

  • Kỳ hạn giao tháng 5/2016 giá tăng 1,85 cent/pound lên 125,85 cent/pound;
  • Kỳ hạn giao tháng 7/2016 giá tăng 1,95 cent/pound lên 127,9 cent/pound;
  • Kỳ hạn giao tháng 9/2016 giá tăng 1,95 cent/pound lên 129,6 cent/pound;
  • Kỳ hạn giao tháng 11/2016 giá tăng 2 cent/pound lên 131,85 cent/pound.

Hiệp hội Cà phê nhân của Mỹ cho biết, lượng cà phê tồn kho tại các cảng của nước này trong tháng 3/2016 tăng 159.691 bao lên 6.028,979 bao. Con số này chưa tính đến lượng cà phê quá cảnh và lưu kho tại các nhà rang xay, khoảng hơn 1 triệu bao.

Như vậy, lượng cà phê tồn kho khoảng 7,12 triệu bao đủ dùng cho ít nhất 13 tuần rưỡi rang xay, đáp ứng mức tiêu thụ cà phê tại Bắc Mỹ.

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời