Giá cà phê hôm nay (18/04/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,542 Trừ lùi: -10
Đắk Lăk 33,900 +200
Lâm Đồng 33,400 0
Gia Lai 33,700 +100
Đắk Nông 34,100 +300
Hồ tiêu 150,000 -1000
Tỷ giá USD/VND 22,270 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
05/16 1525 +2 +0.13 % 8375 1544 1518 1522
07/16 1552 0 0 % 11157 1570 1548 1550
09/16 1572 +2 +0.13 % 2548 1588 1568 1570
11/16 1590 +4 +0.25 % 421 1600 1585 1594
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
05/16 122.95 -0.2 -0.16 % 9433 124.35 121.6 123.3
07/16 124.85 -0.25 -0.2 % 19610 126.3 123.45 125.35
09/16 126.6 -0.25 -0.2 % 3530 127.85 125.25 127.45
12/16 128.8 -0.25 -0.19 % 2062 130.2 127.5 129.5
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời