01/09: Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 38,5 – 39 triệu đồng/tấn

Hôm nay (1/9), giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên, trái với phiên hôm qua, đảo chiều tăng 300.000 đồng/tấn lên 38,5 – 39 triệu đồng/tấn.

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

gia-ca-phe

Giá cà phê Robusta giao tại cảng TP.HCM giá FOB hôm nay tăng 18 USD từ 1.725 USD/tấn hôm qua lên 1.743 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta trên thị trường ICE Futures Europe và giá Arabica trên sàn ICE New York đồng loạt tăng.

Thị trường London: Trên sàn ICE Futures Europe, trái với phiên hôm qua, giá cà phê Robusta các kỳ hạn đảo chiều tăng 10-13 USD/tấn.

  • Kỳ hạn giao tháng 9/2016 giá tăng 13 USD/tấn lên 1.793 USD/tấn;
  • Kỳ hạn giao tháng 11/2016 giá tăng 12 USD/tấn lên 1.828 USD/tấn;
  • Kỳ hạn giao tháng 01/2017 giá tăng 10 USD/tấn lên 1.847 USD/tấn;
  • Kỳ hạn giao tháng 3/2017 giá tăng 10 USD/tấn tăng 1.862 USD/tấn.

Thị trường New York: Cùng diễn biến với sàn London, giá cà phê Arabica các kỳ hạn trên sàn ICE New York tiếp tục tăng 0,9-1,15 cent/pound.

  • Kỳ hạn giao tháng 9/2016 giá tăng 1,15 cent/pound lên 145,9 cent/pound;
  • Kỳ hạn giao tháng 12/2016 giá tăng 1 cent/pound lên 147,05 cent/pound;
  • Kỳ hạn giao tháng 3/2017 giá tăng 0,95 cent/pound lên 150,2 cent/pound;
  • Kỳ hạn giao tháng 5/2017 giá tăng 0,9 cent/pound lên 152,1 cent/pound.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York mấy hôm nay liên tục tăng dù không có tin nóng về thời tiết tại Brazil hay một nhu cần lớn nào về hàng thực.

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời