Phơi cà phê

Kể chuyện hạt cà phê Việt Nam

Cà phê là một trong những mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam. Nước ta rất có tiềm lực cạnh tranh vì thời tiết và các yếu tố môi trường lý tưởng, chi phí sản xuất thấp và năng suất thuộc hàng cao nhất thế giới. Năm 1857, người Pháp…

Ochratoxin A trong cà phê

Ochratoxin A (OTA) là độc tố nấm được Cơ quan quốc tế nghiên cứu về ung thư (International Agency for Research on Cancer) xếp vào loại có thể gây ung thư cho người (nhóm 2B).