Giá cà phê Tây Nguyên hôm nay (9/2/2015)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,843 Trừ lùi: -90
Giá cà phêĐắk Lăk 39,800 +100
Lâm Đồng 39,400 0
Gia Lai 39,600 -300
Đắk Nông 39,500 -200
Hồ tiêu 153,000 0
Tỷ giá USD/VND 21,315 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/15 1933 0 0 % 0 1939 1916 1927 39947
05/15 1965 0 0 % 0 1970 1948 1957 28477
07/15 1989 0 0 % 0 1991 1973 1980 13833
09/15 2014 0 0 % 0 2013 2000 2004 23517
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/15 166.85 0 0 % 0 169.75 165.05 165.45 59800
05/15 169.6 0 0 % 0 172.5 167.85 168 44306
07/15 172.25 0 0 % 0 174.8 170.4 170.85 25681
09/15 174.6 0 0 % 0 177.15 172.9 173.15 18448
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

Bài viết liên quan:

Trả lời