Giá cà phê Tây Nguyên hôm nay (2/2/2015)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,835 Trừ lùi: -90
Giá cà phêĐắk Lăk 39,200 0
Lâm Đồng 39,000 0
Gia Lai 39,500 0
Đắk Nông 39,400 0
Hồ tiêu 155,000 0
Tỷ giá USD/VND 21,315 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
01/15 1925 0 0 % 0 1952 1923 1944 48112
03/15 1954 0 0 % 0 1980 1952 1972 20998
05/15 1979 0 0 % 0 2004 1979 2002 13467
07/15 2003 0 0 % 0 2020 2015 2018 22681
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/15 161.9 0 0 % 0 162.25 159.2 160.1 72419
05/15 164.65 0 0 % 0 165 162 162.75 37789
07/15 167.35 0 0 % 0 167.65 164.7 165.85 24129
09/15 169.85 0 0 % 0 189.9 167.7 168.25 16428
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

Bài viết liên quan:

Trả lời