Giá cà phê hôm nay (9/3/2015)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,791 Trừ lùi: -90
Giá cà phêĐắk Lăk 39,000 0
Lâm Đồng 38,200 0
Gia Lai 39,100 0
Đắk Nông 38,600 0
Hồ tiêu 165,000 +3000
Tỷ giá USD/VND 21,315 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/15 1847 0 0 % 0 1845 1833 1844 231
05/15 1881 0 0 % 0 1884 1861 1870 62619
07/15 1907 0 0 % 0 1908 1888 1894 21825
09/15 1932 0 0 % 0 1933 1913 1919 26558
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
03/15 136.5 0 0 % 0 131.95 131.65 131.65 61
05/15 139.9 0 0 % 0 140.1 133.15 135.1 89189
07/15 143 0 0 % 0 143.1 136.25 138.3 36474
09/15 145.85 0 0 % 0 145.95 139.05 141.5 28979
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

Bài viết liên quan:

Trả lời