Giá cà phê hôm nay (31/07/2017)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 2,059 Trừ lùi: -70
Đắk Lắk 45,700 0
Lâm Đồng 45,100 0
Gia Lai 45,900 0
Đắk Nông 45,800 0
Hồ tiêu 81,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,695 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/17 2129 0 0 % 0 2147 2121 2135 52705
01/17 2117 0 0 % 0 2129 2108 2119 31059
01/18 2092 0 0 % 0 2103 2080 2091 13350
03/18 2077 0 0 % 0 2091 2068 2081 7873
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/17 137.85 0 0 % 0 138.9 134.9 135.65 95777
12/17 141.4 0 0 % 0 142.4 138.5 139.3 60595
03/18 144.95 0 0 % 0 145.9 142 142.75 28909
05/18 147.2 0 0 % 0 148.1 144.25 144.9 16289
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

 

Trả lời