Giá cà phê hôm nay (30/11/2015)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,570 Trừ lùi: 0
Giá cà phêĐắk Lắk 34,000 +300
Lâm Đồng 33,700 +400
Gia Lai 34,000 +500
Đắk Nông 34,000 +100
Hồ tiêu 174,000 -9000
Tỷ giá USD/VND 22,450 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
11/15 1481 -4 -0.27 % 0 1481 1481 0
01/16 1514 -4 -0.26 % 4462 1530 1511 1521
03/16 1543 -6 -0.39 % 3031 1560 1540 1551
05/16 1567 -6 -0.38 % 786 1584 1566 1575
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
12/15 121 -1.9 -1.55 % 27 121 120.8 120.95
03/16 123.6 -1.95 -1.55 % 9201 125.8 123.05 124.5
05/16 125.75 -1.85 -1.45 % 1267 127.85 125.2 126.55
07/16 127.8 -1.8 -1.39 % 710 129.8 127.25 129.05
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời