Giá cà phê hôm nay (30/05/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,630 Trừ lùi: 0
Đắk Lăk 35,900 0
Lâm Đồng 35,400 0
Gia Lai 35,700 0
Đắk Nông 36,000 0
Hồ tiêu 170,000 -2000
Tỷ giá USD/VND 22,350 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
07/16 1640 +1 +0.06 % 0 1643 1627 1639 51906
09/16 1661 +3 +0.18 % 0 1661 1647 1657 33767
11/16 1673 +1 +0.06 % 0 1675 1660 1670 14337
01/17 1682 0 0 % 0 1681 1672 1673 7830
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
07/16 121.3 -0.2 -0.16 % 20025 122.35 120.8 122.1 85178
09/16 123.25 -0.15 -0.12 % 11978 124.3 122.8 124.25 50173
12/16 126 -0.2 -0.16 % 5887 127.05 125.6 126.85 28869
03/17 128.7 -0.2 -0.16 % 1906 129.8 128.35 128.55 13177
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời