Giá cà phê hôm nay (28/09/2015)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,656 Trừ lùi: +60
Giá cà phêĐắk Lắk 36,000 +200
Lâm Đồng 35,500 +100
Gia Lai 36,100 +300
Đắk Nông 36,300 +200
Hồ tiêu 194,000 0
Tỷ giá USD/VND 22,445 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
11/15 1596 +30 +1.92 % 10165 1608 1575 1582
11/16 1603 +36 +2.3 % 3968 1610 1580 1587
03/16 1618 +39 +2.47 % 1542 1623 1595 1595
05/16 1638 +40 +2.5 % 952 1643 1614 1615
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
12/15 122.7 +4.4 +3.72 % 22276 123.35 119.9 120
03/16 125.9 +4.4 +3.62 % 5359 126.6 123.2 123.4
05/16 127.95 +4.3 +3.48 % 2186 128.55 125.35 125.7
07/16 129.7 +4.25 +3.39 % 804 130.3 127.45 127.45
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời