Giá cà phê hôm nay (27/03/2017)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 2,034 Trừ lùi: -105
Đắk Lắk 46,300 +200
Lâm Đồng 45,700 +300
Gia Lai 46,300 +200
Đắk Nông 46,000 +200
Hồ tiêu 110,000 +2000
Tỷ giá USD/VND 22,745 -5
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
05/16 2139 -24 -1.11 % 10508 2167 2133 2162
07/16 2160 -24 -1.1 % 4104 2188 2154 2184
09/16 2172 -23 -1.05 % 1369 2199 2167 2194
11/17 2174 -25 -1.14 % 995 2203 2169 2198
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
05/16 137.6 -2.9 -2.06 % 20005 140.3 137.1 140.05
07/16 140 -2.9 -2.03 % 10250 142.9 139.5 142.9
09/16 142.4 -2.85 1.96 % 5399 144.95 141.9 144.95
12/17 145.7 -2.85 -1.92 % 2356 148.3 145.15 148.15
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời