Giá cà phê hôm nay (26/10/2015)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,587 Trừ lùi: +60
Giá cà phêĐắk Lắk 34,700 -300
Lâm Đồng 34,300 -200
Gia Lai 34,500 0
Đắk Nông 34,700 -100
Hồ tiêu 190,000 +2000
Tỷ giá USD/VND 22,290 +30
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
11/15 1527 -35 -2.24 % 2706 1564 1525 1561
01/16 1558 -28 -1.77 % 8894 1588 1552 1583
03/16 1571 -28 -1.75 % 1690 1600 1565 1600
05/16 1591 -28 -1.73 % 401 1621 1589 1617
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
12/15 118.45 -1.4 -1.17 % 16418 120.8 117.55 119.8
03/16 121.8 -1.35 -1.1 % 6211 124 121 123.15
05/16 124 -1.3 -1.04 % 1296 125.85 123.25 125.3
07/16 125.95 -1.25 -0.98 % 882 127.8 125.2 127.3
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời