Giá cà phê hôm nay (25/07/2016)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,723 Trừ lùi: -65
Đắk Lắk 37,700 0
Lâm Đồng 37,300 +100
Gia Lai 37,800 +200
Đắk Nông 37,700 +100
Hồ tiêu 167,000 +1000
Tỷ giá USD/VND 22,260 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/16 1788 -30 -1.65 % 6577 1817 1779 1810
11/16 1813 -28 -1.52 % 2837 1837 1804 1835
01/16 1830 -27 -1.45 % 1464 1854 1821 1853
03/17 1840 -28 -1.5 % 125 1865 1833 1865
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
09/16 141.9 -4.95 -3.37 % 26324 146.95 140.35 146.7
12/16 145 -4.9 -3.27 % 10026 149.9 143.45 149.8
03/16 147.8 -4.9 -3.21 % 4757 152.6 146.3 152.6
05/17 149.4 -4.85 -3.14 % 1101 154.1 147.85 154.05
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Trả lời