Giá cà phê hôm nay (25/05/2015)

Giá cà phê trong nước

TT nhân xô Giá trung bình Thay đổi
FOB (HCM) 1,676 Trừ lùi: +50
Giá cà phêĐắk Lăk 35,000 0
Lâm Đồng 34,600 0
Gia Lai 35,000 0
Đắk Nông 35,100 0
Hồ tiêu 180,000 0
Tỷ giá USD/VND 21,770 0
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
07/15 1626 0 0 % 0 1684 1625 1677 67593
09/15 1651 0 0 % 0 1709 1650 1706 37922
11/15 1672 0 0 % 0 1729 1673 1725 11760
01/16 1692 0 0 % 0 1748 1693 1739 10732
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
07/15 126.95 0 0 % 0 129.7 125.8 129.5 92778
09/15 129.8 0 0 % 0 132.45 128.65 132 38657
12/15 133.65 0 0 % 0 136.5 132.5 136.1 30240
03/16 137.35 0 0 % 0 140.05 136.4 140 12098
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

>> Xem giá cà phê hôm nay cập nhật

Bài viết liên quan:

Trả lời